Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ nếu bạn có câu hỏi hoặc phản hồi. Nếu bạn muốn có mẫu dùng thử MIỄN PHÍ một trong các sản phẩm S500 của chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui được gửi cho bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo những cách sau:

Puratos

Industrialaan 25 
Zone Maalbeek 
B-1702 Groot-Bijgaarden 
Belgium

Điện thoại: ++/32/2/481.44.44 
Email: info@puratos.com
Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 08:00 – 17:00 

www.puratos.com